Bildiriler & Posterler

Sayın Meslektaşlarım;

24-27 Mart tarihinde Antalya Akra Barut Otel’de gerçekleşmiş olan İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresinde (İPEK) ödül alan çalışmalar şu şekildedir.

Poster Ödülleri:

3.lük ödülü:

Aslı Enzel Koç, Kader Semra Karataş ve Çiçek Hocaoğlu’nun “Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yatış Öncesi ve Sonrası Uyku Özelliklerinin Karşılaştırılması” çalışması

2.lik ödülü:

Doç.Dr.Gülçin Elboğa, Doç.Dr.Bahadır Demir, Dr.Ufuk Gönültaş, Dr.İrem Sürme, Doç.Dr.Şengül Kocamer Şahin, Prof.Dr.Abdurrahman Altındağ ve Prof.Dr.Seyithan Taysı’nın “Majör Depresif Bozuklukta rTMS Uygulamasının Serum Protein S100 Seviyesine Etkisi ve Tedaviye Yanıt İlişkisinin İncelenmesi” çalışması

1.lik ödülü:

1.liğe layık çalışma değerlendirilememiştir.

 

Sözel sunum Ödülleri:

3.lük ödülleri:(2 çalışma 3.lüğe layık bulunmuştur)

*Uzm Dr. Elif Uygur Küçükseymen “İnme Sonrası Fluoksetin Kullanılmamalı mı” çalışması

*Özgür Baykan, Dicle Yılmaz ve Hayriye Baykan’ın “Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı” çalışması

2.lik ödülü:

Gözde Bacık Yaman ve Çiçek Hocaoğlu’nun “COVID-19 Pandemisinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Yeme ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” çalışması

1.lik ödülü:

1.liğe layık çalışma değerlendirilememiştir.

9-12 Ekim 2022 tarihinde Kıbrıs Elexus Otelde yeni bildirilerinizle görüşmek ümidiyle.

 

Saygılarımla
Dr. Umut IŞIK
Kongre Sekreteri

Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com

POSTERLER

 1. Poster/bildiri özetlerini gönderme süresi 10 Mart 2022’de sona erecektir.
 2. Gönderilen poster özeti en fazla 150 kelime içermeli ve dili Türkçe olmalıdır.
 3. Çalışma daha önce de sunulmuş ise, sunum yeri-yerleri, eğer daha önce ödül almış ise de bu ödüllerin önceden bildirilme zorunluluğu vardır. Ancak bunlar, çalışmanın kongrede sunumunu ve ödül yarışmasına katılımını engellemeyecektir.
 4. Gönderilen poster özetleri, düzenleme kurulunca incelenip kabul edildikten sonra, kongrede sunulması ve kongre kitapçığında yer alabilmesi için, posterde yer alan çalışmacılardan en az bir ismin (kongreye kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyle birlikte) engeç 10 Mart 2022’e kadar kongre sekreterine başvurmuş olması gerekmektedir. Şartlar sağlanmamış ya da verilen süreler aşılmış ise, bu çalışmalar kitapçıkta yer alamayacak ve bu konuda bir belge de verilemeyecektir.
 5. Kongrede sunulacak bir posterden sorumlu olan bir hekim, sadece o posterin sorumlusu olabilir. Diğer başka posterlerde ismi yer almış olsa bile, birden fazla posterin sorumlusu olamayacak ve bunları kongrede sunamayacaktır.
  Özetle; Her poster için çalışmacılardan bir isim (kongre kaydını yaptırmış olma kaydıyla) sorumlu ve posterin tartışmacısı olarak kabul edilecektir.
 6. Kongre tarafından kabul edilen posterler, hazırlayanlar tarafından kendilerine belirtilen gün ve saatlerde, yine kendilerine tahsis edilen yerlere asılacaktır. Kongre sonunda hazırlayanlar tarafından toplanmayan posterler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 7. Doçentliğe başvurma vb. nedenlerle, posteriyle ilgili olarak daha erken dönemde “kabul belgesi” almak isteyenlere; Posterin düzenleme kurulunca kabul edilmiş olması ve kişinin kongre kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyi ibraz etmesi koşuluyla, belirtilen tarihler öncesinden de “o posterin kongrede sunulmak üzere kabul edildiğini” gösteren bir belge verilecektir.

POSTER JURİSİ

Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Reha BAYAR

POSTER ÖDÜLLERİ

Birincilik Poster Ödülü : 1500 TL
İkincilik Poster Ödülü : 1000 TL
Üçüncülük Poster Ödülü : 750 TL

SÖZEL BİLDİRİLER

Kongre tarafından kabul edilen sözel bildirilerin sunumu 27 Mart Pazar günü 09:30-11:30 arasında yapılacaktır.

 1. Bildiri sunma süresi 10 dakikayla sınırlı olup, dil Türkçedir.
 2. . YÖK yönetmeliğine göre sözel bildiri özetlerinin de kongre kitapçığında yer alması gerektiğinden, sözel bildirilerin sunulabilmesi ve kongre kitapçığında yer alabilmesi için, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve Türkçe yazılmış bildiri özetlerinin, en geç 10 Mart 2022 tarihine kadar gönderilmiş olması ve eğer kurul tarafından kabul edilirse de, sözel bildiri sunumunu yapacak kişinin, en geç 10 Mart 2022’ye kadar kongre kaydını yaptırdığını gösteren belgeyi kongre sekreterliğine göndermesi gerekmektedir (sözel bildirileri ancak çalışmada birinci isim olan hekimler yapabilecektir).
 3. Doçentliğe vb. başvurma nedeniyle sözel bildirisiyle ilgili olarak daha erken dönemde kabul belgesi almak isteyenlere; Sözel bildirisinin düzenleme kurulunca kabul edilmiş olması ve kişinin kongre kaydını yaptırdığını gösteren bir belgeyi göndermesi koşuluyla, belirtilen tarihlerin öncesinde de “o sözel bildirisinin kongrede sunulmak üzere kabul edildiğini” gösteren bir yazı, düzenleme kurulunca kendilerine verilebilecektir.

Sözel Bildiri jürisinin sıralamasında ilk 3 sırayı alan sözel bildirilere Duygudurum Vakfı (DUVAK) tarafından ödül verilecektir.

SÖZEL BİLDİRİ JURİSİ

Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Reha BAYAR

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Sözel Bildiri Ödülü : 1500 TL
İkincilik Sözel Bildiri Ödülü : 1000 TL
Üçüncülük Sözel Bildiri Ödülü : 750 TL

PANEL KONUŞMALARI

YÖK yönetmeliğine göre, profesörlüğe yükseltilme aşamasında bu konuşmaların değerlendirilebilmesi için kongre kitapçığında yer almaları gerekliliği söz konusu olduğundan, panellerde konuşmacı olarak yer alıp, yaptığı sunumun da kongre kitapçığında yer almasını isteyen meslektaşlarımızın, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde düzenleyecekleri özetleri, 10 Mart 2022 tarihine kadar sekreterliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Kongreye Kalan Süre

2022/03/24 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
24-27 Mart 2022
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 10 Mart 2022
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@ipekpsikiyatri.com