Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
24 Mart 2022 Perşembe
14:00 Açılış
14:15-16:00 Psikiyatride acil konular Paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Arif VERİMLİ
Prof. Dr. Çiçek Cihan HOCAOĞLU: Tedavisi altındaki depresyonlu bir hastasından “ Uyguladığınız tedaviler yarar sağlamadı, bugün intihar etmeye karar verdim!” Şeklinde bir telefon alan bir psikiyatrist;  ne gibi yaklaşımda bulunmalı ve neler yapmalıdır? Bu konuyla ilgili yaşanabilecek olası adli süreçlerler nelerdir?
Prof. Dr. Levent ATİK: Psikiyatri acil servisine “Eksitasyon tablosu” ile kolluk kuvvetlerince getirilen ve anamnez alınamayan hastaya yaklaşım; Etiyolojide neler düşünülmeli? Ne gibi girişim, tetkik ve yaklaşımlarda bulunulmalıdır?
Prof. Dr. Halil ÖZCAN: Ayaktan tedavisi altında olan ve yalnız yaşayan paranoid bir hastasından “Verdiğin ilaçlar beynime zarar verdin, ben de sana zarar vereceğim” şeklinde telefon tehditi alan bir psikiyatrist; ne gibi bir yaklaşımda bulunmalı ve neler yapmalıdır? Bu konuyla ilgili yaşanabilecek olası adli süreçlerler nelerdir?
Prof. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ: Akut epizod içinde olup antipsikotik tedavi altındaki şizofrenili bir hasta kliniğe yatırıldığında 3 aylık gebe olduğu anlaşılırsa, psikiyatristi tedavi seçenekleri, küretaj seçeneği ve de olası emzirme vb. konularda hasta, eş ve aileye neler neler önermeli ve neler yapmalıdır?
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-18:30 2022 yılında şizofrenide güncel-akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivator moderatör: Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ
Prof. Dr. Mehmet Cemal KAYA: Klozapin kullanımına direnç gösteren şizofrenili hastalarda hangi tedavi  yaklaşımlar uygulanabilir.
Prof. Dr. Kemal YAZICI: Antipsikotik ilaçların farmakokinetik özelliklerinin şizofreni tedavisindeki  rolü ve önemi nelerdir?
Prof Dr. Mustafa YILDIZ: Şizofrenili hastalarda hazyitimi (anhedoni) ve çökkünlük (depresyon): Ortaklaşan ve ayrışan yönleri nelerdir? Tedavide neler yapılır?.
Prof. Dr. Tayfun TURAN: Hekimin değiştiremediği bir antipsikotik ilacı kullanan erkek ve kadın hastalarda izlenen prolaktin artışı hangi düzeye kadar kabullenilmelidir? Hiperprolaktinemi veya hipofiz adenomu gelişmesi durumlarında, kullanılan antipsikotiği kesmeksizin hormon vb. ne gibi ilaçlar kullanılabilir? Bu tür girişimlerin yarar ve zararları nelerdir?
Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ: “Folie a deux”: Çok ender görülen psikiyatrik tablolar (Video olgu sunumu eşliğinde).
19:00-21:00 Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton Kurslar
Salon A: Psikanalitik tedavi kursu: Prof. Dr. Mine ÖZMEN
Salon B: Psikiyatrik tedavide “Mindfulness kullanım kursu”: Prof. Dr. Zümra ATALAY
Salon C: Şema terapi kursu: Dr.Alp KARAOSMANOĞLU
25 Mart 2022 Cuma
08:30-10:30 2022 yılında depresyon ve bipolar bozuklukların tedavisinde güncel-akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Sermin KESEBİR: Bipolar bozukluk tedavisinde bütüncül yaklaşım;
*Genel tıpta kullandığımız bazı ilaçların tedaviye eklenme rasyonelleri (Örn; aspirin, metformin, NSAI, ACEI).
* Cep telefonu vb. araçlarla psikiyatrislerin zahmetsizce uygulayabileceği dijital izlem yöntemleri.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN: Depresyon tedavisine yeni bir yaklaşım “Deltha Burst” tedavisi
Prof. Dr. Selçuk KIRLI: Depresyon tedavisinde neredeyiz; Bilişsel ve işlevsel düzelme mi (remission) ? Bilişsel ve işlevsel iyileşme mi (recovery) ?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: Antidepresan ilaçlara ve EKT’ye dirençli olgularda tedavi yaklaşımları.
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ: 2022 yılında psikiyatrinin bipolar depresyon tedavisindeki çaresizliğine kanıta dayalı şifa.
Prof. Dr. Murat DEMET: Bipolar bozukluğun etiyoloji ve kliniğinde uyku sorunlarının etiyolojik ve klinik rolü nedir? İlaçlara yanıtsız depresif epizodlarda her psikiyatrisin uygulayabileceği ek masraf ve teknolojik araç gerektirmeyen etkisi ispatlanmış bir tedavi yöntemi; “Uyku yoksunluğu tedavisi” nasıl uygulanır?
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum: Abdi-İbrahim Otsuka
Moderatör: Prof. Dr. Erdal IŞIK
Konuşmacı: Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR
Konu: Bipolar 1 Bozuklukta Tam İyileşme Artık Mümkün: Abilify Maintena Deneyimleri
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Psikiyatride cinsellikle ilgili konular paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ
Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Aşk aslında nörobiyolojik bir olaymıdır?
Doç. Dr. Hayriye BAYKAN: Vajinismus ve prematur ejakülasyon bozukluklarında BDT ile ilgili olarak klinik pratikte metafor kullanımı
Prof. Dr. Reha BAYAR: Erkek ve kadın cinsel organlarının dış görünümleriyle ilgili obsesyonlarda tedavi yaklaşımı?
Prof. Dr. Ercan ÖZMEN: Dizi filmler sağlıklı cinsel yönelim için tehdit mi oluşturuyor?
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30 Satellit sempozyum: Lundbeck
Konu: İyiden İyiye Depresyon Tedavisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Kürşat ALTINBAŞ
Moderatör: Prof.Dr. Erdal IŞIK
16:30-18:30 Psikiyatride ilginç konular paneli 
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Hamit BOZTAŞ: “Rusal travma geçiren” kişilere uygulanabilecek (özellikle de bellek ve öğrenmeye yönelik) psikoterapötik ve psikofarmakolojik tedavi yöntemlerinde son yıllardaki gelişmeler nelerdir?
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ: Travma sontası stres bozukluğu tedavisinde, klinik pratikte metafor kullanımı.
Prof. Dr. Murat ERKIRAN: Psikiyatri poliklinik uygulamalarında, aktarım (transferans) ve karşıt aktarım (kontrtransferans) ile ilgili olarak hasta-hekim ilişkilerinde yaşanan sorunlar nelerdir?
Doç. Dr. Sema BAYKARA: 2022 yılında alkol ve madde bağımlılığındaki son tedavi seçenekleri ve yeni arayışlar nelerdir.
Doç. Dr. Adnan ÇOBAN: Bağımlık, travma ve EMDR tedavisi
19:30-21:00 Akşam Yemeği
26 Mart 2022 Cumartesi
8:30-10:30 Borderline kişilik bozukluğu paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Engin EKER  
Uz. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU: Borderline ve narsisizmde terapi ilişkisinin kullanımı
Prof. Dr. Mustafa ARI: Borderleine hastalarda klinik BDT yaklaşımı bağlamında klinik pratikte metafor kullanımı
Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bipolar bozukluklar ve borderline kişilik bozukluğundan ayırımı v de bunların birlikte olduğu durumlarda tedavi biçimleri
Prof. Dr. Nuray ATASOY: Borderline hastalarda “Destekleyici psikodinamik psikoterapi”.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Satellit sempozyum: Janssen
Şizofreni Tedavisinde Paliperidon Palmitat Deneyimleri
Konuşmacılar: Prof Dr. Atilla EROL
Doç Dr. Hatice Ersin KARSLIOĞLU
12:00-13:30  Öğle Yemeği
13:30-15:00 Psikiyatride ilginç konular paneli
 Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Prof. Dr. Erdal ERŞAN: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) ilaç dışı tedavi girişimleri: Nöro-feedback, bilgisayarlı interface vb. Bu girişimlerle ilgili mitler ve gerçekler (video sunumu eşliğinde).
Doç. Dr. Behice HAN ALMİŞ: Psikiyatri kliniğine başvuran hastalar arasında “Ev içinde cinsel istismar ya da saldırıya uğramış kadın danışanların” tanınması, yönetimi ve ilgili yasal süreçler nelerdir?
Prof. Dr. Saliha Demirel ÖZSOY: Öfke kontrol bozukluğunda BDT ile ilgili metafor kullanımı ve ilaç tedavisi
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30 Satellit sempozyum: DEVA
Konu: Bipolar bozukluk ve dirençli bipolar bozuklukta; etiyoloji-tedavi ilişkisi ve tedavi yaklaşımları.
Konuşmacı: Prof. Dr. Erdal IŞIK
16:30-18:30 Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM
Doç. Dr. Çiğdem AYDEMİR: Psikiyatride yeni bir alan “Nutrisyonel psikiyatri”
Prof. Dr. Okan ÇALIYURT: “Psikiyatri ve gerçeklik”
Prof. Dr. Mine ÖZMEN: Psikodinamik psikoterapi sürecinde yaşanabilen zor durumlarda terapistin tutumu nasıl olmalıdır? Örn; Danışanın terapi sürecinde terapiste değeri çok yüksek bir hediye göndermesi/ getirmesi ,ona  aşık olduğunu dile getirmesi, ikisiyle ilgili erotik ya da eşcinsel içerikli  temalar içeren rüya ya da fantezilerden söz etmesi gibi durumlarda terapistin yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Atila EROL: “Ortoreksiya nervoza” tablosunda yaşanan duygular, davranışlar ve inançlar nelerdir? Bu konuyla ilgili mitler ve gerçekler?
Prof. Dr. Nurper E. ÖZEN: ”Depralji”
Doç. Dr. Nermin GÜNDÜZ: Ölüm olasılığı yüksek türde kanser tanısı konmuş, ancak bu konuda bilgisi olmayan bir hastada, psikiyatristin hastaya, eşine ve çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalıdır? Neleri nasıl söylemeli? Neleri söylememelidir?
19:30-21:00  Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton kurslar
Salon A: Metakognitif terapi kursu: Prof.Dr. Murad ATMACA
Salon B: Psikiyatrik tedavide “Öz şefkat kullanım kursu”: Prof. Dr. Zümra ATALAY
27 Mart 2022 Pazar
09:30-11:30 Sözel Bildirilerin Sunumu ve Tartışması
Yöneticiler: Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ, Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN, Prof. Dr. Reha BAYAR
11:30 Kapanış

Kongreye Kalan Süre

2022/03/24 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
24-27 Mart 2022
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 10 Mart 2022
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Cihat Yalçın

+90 530 264 64 30

cihat.yalcin@passengertravel.com

info@ipekpsikiyatri.com