Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
16 Mart 2023 Perşembe
13:30 – 13:45 Açılış
13:45 – 15:30 GÜNLÜK PRATİĞİMİZDE BAĞIMLILIKLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
PANELİ

Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Zehra ARIKAN
Doç. Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ: Bağımlılık tedavisinde son
gelişmeler; aşılar, implantlar ve depo ajanlar. Hangi bağımlılıkta? Nasıl? Ne süreyle kullanılır?
Doç. Dr. Bahadır DEMİR: Madde bağımlısı olanlarda ortaya
çıkan psikozun “kalıcı şizofreni” tablosu haline gelme şansı nedir? Şizofreniye dönüşüm
yordayıcıları” nelerdir?
Prof. Dr. Zehra ARIKAN: Madde etkisinde gelen ve hekimi
tehdit edici davranışlar gösteren bağımlılara psikiyatristin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Tedavi ve
adli yönden neler yapılmalıdır?
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ: Kurt Cobain’in psikolojik
otopsisi “madde kullanımı ve bipolar bozukluk ilişkisi”.
15:30 – 16:00 Kahve arası
16:00 – 18:00 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivator moderatör: Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN
Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ: Uçak fobisinde
kullanılabilecek pratik yöntemler nelerdir?
Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ: Aile içi ensest ve cinsel
kötüye kullanımda psikiyatristin mağdura, aileye ve suçu işleyene yaklaşımı nasıl olmalıdır? Adli
yönden neler yapmalıdır?
Prof. Dr. Erdal ERŞAN: “Aşırı kredi kartı kullanma” ve
“Aşırı alış-veriş bağımlılığı” gelişiminin nöral düzenekleri konusundaki bilimsel dayanaklar
nelerdir?
Doç. Dr. Neslim DOKSAT: Ergenlerde intihar nedenleri ve
psikiyatristler için uyarıcı olması gereken düşünce ve e davranışlar nelerdir? İntihar düşüncesinin
sevk ve idaresinde ergen ve aileye yaklaşım ilkeleri nelerdir?
Prof. Dr. Nuray ATASOY: Hastayla ilk 3 görüşmede “jet
motorlu” terapi?
19:00 – 20:30 Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton Kurslar
Salon A: Metakognitif Terapi Kursu, Prof. Dr. Murad
ATMACA
Salon B: Şema Terapi Kursu, Dr. Alp KARAOSMANOĞLU
17 Mart 2023 Cuma
09:00 – 11:00 ŞİZOFRENİ VE AKILCI İLAÇ TEDAVİSİ PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ
Doç. Dr. Mihriban DALKIRAN: Erişkin otizm spekturum
bozuklukları (örn; Otizm, Asperger sendromu vb.) olanlarla, şizofreninin ayırıcı tanısında
psikiyatristlerin bilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
Doç. Dr. Hayriye BAYKAN: Şizofreni tedavisi sürecinde
psikiyatristleri zor durumda bırakan bir gelişme; “Süpersensitivite psikozu”.
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ: Ergenlerde izlenen hangi tablolar
ve belirtiler, psikiyatristlere “Gelişmekte olan erken başlangıçlı şizofreni” olasılığını
düşündürmelidir.
Doç. Dr. Sema BAYKARA: Esrar metabolitlerinin şizofreni
oluşumuyla ilişkileri nelerdir ?
Prof. Dr. Esra Yazıcı: Şizofrenili hastalarda erken yaşta
izlenen ölümlerin nedenlerinden biri olan “Aşırı kilo alımı” ile mücadelede neler yapılabilir? Bu
konuda sözü edilen yeni yaklaşım ve yardımcı ilaçlar nelerdir?
Prof. Dr. Kemal YAZICI: Şizofrenide uzun etkili
antipsikotik ilaç kullanımı: Hangi hastada? Hangi amaçla? Hangi süreyle? Hangi avantaj ve
dezavantajları gözetilerek kullanılmalıdır?
11:00-11:30 Kahve arası
11:30 – 12:30 Satellit sempozyum: 
Moderatör: Prof. Dr. Erdal IŞIK
Konuşmacı:
Prof. Dr. Kemal YAZICI
Konu:
Şizofrenide Abilify Maintena Deneyimleri
12:30-14:00 Öğle
Yemeği
14:00 – 15:15 BORDERLEİNE HASTALARIN TEDAVİSİ PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Tayfun TURAN
Prof. Dr. Ertan TEZCAN: Borderline hastaların
farmakolojik tedavisi
Uzm. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU: Borderline hastalarda
şematerapi
Prof. Dr. Murat ERKIRAN: Borderline hastaların
psikoterapisi
15:30-16:30 Satellit sempozyum:
Konu: Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla
Tedaviye Dirençli Depresyonda SPRAVATO® Burun Spreyi (Esketamin)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Allan Young & Prof. Dr. Erdal Işık
16:30 – 17:00 Kahve arası
17:00 – 18:30 PSİKİYATRİDE İLGİNÇ KONULAR PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Taha KARAMAN
Doç. Dr. Şengül ŞAHİN:Çoğul kişilik tanısı bazı
kurumlarda çok konurken, bazılarında hemen hiç konmadığına göre;
“Çoğul kişilik” atlanan bir tanı mıdır? Ya da terapist ile hasta arasında çeşitli bilinçli/bilinç
dışı karşılıklı doyum ya da kazançlara hizmet etmeye yönelik bir oyun mudur?
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU: Çocuklukta DEHB tanısı
alanlarda yetişkinlikte izlenebilen olumlu/olumsuz durumlar nelerdir?
Kimlerin tedavisi tedavi gerekir? Hangi ilaçlar ne şekilde ve ne süreyle kullanılır?
Prof. Dr. Murat DEMET:
Demanslı hastalarda izlenen “Ağır uykusuzluk durumları” nasıl tedavi edilebilir? Hangi tedaviler
uygulanır? Hangi ilaçlardan sakınılır? Bakımını üstlenenlere neler önerilir?
Doç. Dr. Esra AYDIN: Gecenin hareketli yüzü?
Doç. Dr. Behice HAN ALMİŞ: Vajinismus ile birliktelik
(komorbidite) gösteren durumlar nelerdir? Bu olgularda tedaviye nereden ve nasıl başlamak gerekir?
19:00 – 20:30 Akşam Yemeği
18 Mart 2023 Cumartesi
8:30-10:30 DEPRESYON VE AKILCI TEDAVİSİ PANELİ
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM  
Doç. Dr. Nermin GÜNDÜZ: Depresyonu sık tekrarlayan
olgularda ilaç dozları ve ilaç kullanım süresinin yönetimi nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ: Tekrarlayıcı özellik gösteren
ve EKT dışında hiçbir ilaca yanıt vermeyen olgularda “Yeni nüksleri önleyici idame EKT tedavisi” ne
şekilde uygulanır?
Prof. Dr. Erdal IŞIK: 2023 yılında “Tedaviye dirençli
depresyon tedavisi” konusundaki güncel yaklaşımlar nelerdir?
Doç. Dr. Gülçin ÇİNPOLAT: BTedavi direnci nedeniyle EKT
endikasyonu olan olgularda TMS kullanımının etkinliği konusundaki mitler ve gerçekler nelerdir?
11:00 – 11:30 Kahve arası
11:30-12:30 Satellit sempozyum: LUNDBECK
Moderatör: Prof.Dr. Selçuk KIRLI
Konuşmacı:
Prof.Dr. Cengiz AKKAYA
Konu:
Depresyon Tedavisinde Değişen Hedefler
12:30 – 14:00  Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 ANKSİYETE, SOMATİZASYON BOZUKLUĞU, TSSB VE OKB VE TEDAVİ
YAKLAŞIMLARI PANELİ

 Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Prof. Dr. Çiğdem AYDEMİR: SSRI kullanımı ve
bilişsel-davranışçı tedavilerden yararlanmayan “Dirençli ve tekrarlayıcı panik bozukluğunda” hangi
tedaviler uygulanabilir? Tedavi süresi ne olmalıdır?
Prof. Dr. Mustafa ARI: Günlük pratiğimizde panik
bozukluğu olan olgularda BDT ve metafor kullanımı?
Prof. Dr. Aylin YAZICI:Günlük pratiğimizde somatizasyon
bozukluğu olan olgularda BDT ve metafor kullanımı?
Doç. Dr. Adnan ÇOBAN:Travma sonrası stres bozukluğu olan
olgularda, kişinin travmasına yaklaşımı nasıl olmalıdır? Bu olgularda EMDR tedavisi nasıl uygulanır?
Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ:Çocukluk döneminde izlenen
OKB ile yetişkinlerde izlenen OKB arasında; klinik belirtiler, hastalık süresi, prognoz ve tedaviye
yanıt yönlerinden bilmemiz gereken farklar nelerdir?
15:30 – 16:00 Kahve arası
16:00 – 18:00 BİPOLAR BOZUKLUK VE AKILCI TEDAVİSİ PANELİ
 Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ
Doç. Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU: Tedaviye dirençli bipolar
depresyonu olan hastalarda; tanı koyma ve tedaviye yanıt konusunda bilmemiz gerekenler?
Prof. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ: Bipolar bozukluğu olan kadın
hastalarda “Evlenme, çocuk sahibi olma, gebelik, doğum ve emzirme süreçleri” konusunda
psikiyatristin yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Yavuz SELVİ:Bipolar bozukluğun manik ve
depresif dönemlerinin tedavisinde “Sirkadiyen ritm düzenlenmesi” nasıl yapılır?
Prof. Dr. Abdullah ATLI:Bipolar hastalarda uzun etkili
antipsikotik kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri konusundaki mitler ve gerçekler?
Prof. Dr. Sermin KESEBİR:Depresyon ya da bipolar
bozukluğu olanlarda bu tablolar ile demans gelişimi arası sebep-sonuç ilişkisi konusundaki mitler ve
gerçekler?
19:00 – 20:30  Akşam Yemeği
21:00-24:00 Maraton Kurslar
Salon A: Hipnoterapi (uygulamalı) kursu: Prof.Dr. Kerem DOKSAT
Salon B: Şema Terapi Kursu, Dr.Alp KARAOSMANOĞLU
19 Mart 2023 Pazar
10:00 – 12:00 Sözel Bildirilerin Sunumu ve Tartışması
Yöneticiler:Prof. Dr. İlkin İÇELLİ, Prof. Dr. Lut TAMAM, Prof. Dr. Yasemen IŞIK MENGÜ
12:00
Kapanış

Kongreye Kalan Süre

2023/03/16 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
16-19 Mart 2023
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Bitiş Tarihi: 24 Şubat 2023
Gönderi Adresi: drumutisik@gmail.com
Organizasyon Sekreteryası

Haki TOKUL

+90 536 597 06 95

haki.tokul@passengertravel.com

info@ipekpsikiyatri.com